Miejscowość
Miejscowość Grodziszcze jest jedną z jedenastu wsi na terenie Gminy Stoszowice leżącej na granicy Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Jej powierzchnia wynosi 1920 km2, a zamieszkuje ją ok. 514 mieszkańców.
Grodziszcze położone jest przy drodze powiatowej Bielawa – Ząbkowice Śląskie. Jest to typowa miejscowość o zabudowie łańcuchowej.

W dolinie potoku płynącego z góry Szeroka, między górą Świnka a górą Pokrzywnik, na odcinku 1 km były obserwowane żyły barytowe o kierunku południkowym z niewielkim odchyleniem ku zachodowi. W XIX w. eksploatowano tu żyłę barytu długości 120 m i miąższości do 1,5 m. Baryt z rejonu Grodziszcza jest grubokrystaliczny, tabliczkowaty o barwie śnieżnobiałej i matowym połysku, miejscami z licznymi wtrąceniami galeny. Charakter tych żył jest zbliżony do żył ze Srebrnej Góry, w których przedłużeniu występują. (Poręba E., 1965).

Kościół

Kościół filialny M B Częstochowskiej, wzmiankowany w 1335 r. (następnie w 1447r.). Obecny wzniesiony w 1497 r., gruntownie przebudowany w 1775 r., zniszczony w 1945 roku, restaurowany w 1963 r. odbudowany w 1972 roku. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, bez wydzielonego prezbiterium, o wnętrzu wypełnionym kondygnacjami empor. Zachował na ścianach renesansowe i barokowe płyty nagrobne i epitafia. Wewnątrz zwraca uwagę ambona z malowidłami ewangelistów z XVIII wieku.


Ciekawostki
  • Najstarszy dom mieszkalny nr 14 z ok. 1870 roku.

Zapraszamy !
 
OSP Grodziszcze

Wypromuj również swoją stronę
Ważne numery telefonu
 
998 - Straż pożarna

112 - Numer alarmowy
 
Licznik
 
Odwiedziło nas gości. Licznik od 26.03.2012
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja